Het is onze missie om democratie te versterken, toekomsten te ontwerpen, maatschappelijke transities voort te stuwen en technologisch burgerschap te stimuleren.

missie

De Post-X Society Stichting is een beginnende non-profit organisatie gericht op het versterken van democratie, ontwerpen van toekomsten, voortstuwen van maatschappelijke transities en bevorderen van technologisch burgerschap.

Dit doet de Stichting door democratische processen te versterken, mensen hierbij te betrekken en toekomsten te ontwerpen in co-creatie met alle belanghebbenden.

De activiteiten zijn veelal gericht op de voorlopers en aanjagers van maatschappelijke verandering. Door samen te werken met diverse stakeholders, zoals overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en fondsen, tracht de stichting de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen en de impact te vergroten.

De visie van de Stichting behelst het interpreteren van democratie en technologie als een cultureel verschijnsel. Daarom maakt de Stichting gebruik van alle facetten binnen het culturele spectrum, van kunst en design tot activisme en beleidsadvies.

Samen bepalen we wat anders moet, waar we ons van willen bevrijden, oftewel, samen gaan we op weg naar de Post-X Society.

excite

engaging and mobilizing people

experience

driving change by hands-on collective action

expand

driving change by hands-on collective action

jaarverslagen

Benieuwd wat er van deze missie terecht komt? Neem dan een kijkje in een jaarverslag: